Explore Bu Sapkın, Allah Tan, and more!

Tüm müşrikler gibi Hindular da tapındıkları putların Allah'tan bağımsız, müstakil güçlere sahip oldukları yanılgısına düşerler. Önünde secde ettikleri taştan, tahtadan heykellerin kendilerini duyduklarını, işledikleri günahların farkında olduklarını zannederler. Bu heykellerin insanlara zarar verebileceğine, onları lanetleyebileceğine inanırlar.Oysa bu sapkın düşünceleriyle hem Allah'a şirk koşarak çok büyük bir günah işlemekte,hem de akıl ve mantıkla çelişen çok büyük bir çıkmaza…

Tüm müşrikler gibi Hindular da tapındıkları putların Allah'tan bağımsız, müstakil güçlere sahip oldukları yanılgısına düşerler. Önünde secde ettikleri taştan, tahtadan heykellerin kendilerini duyduklarını, işledikleri günahların farkında olduklarını zannederler. Bu heykellerin insanlara zarar verebileceğine, onları lanetleyebileceğine inanırlar.Oysa bu sapkın düşünceleriyle hem Allah'a şirk koşarak çok büyük bir günah işlemekte,hem de akıl ve mantıkla çelişen çok büyük bir çıkmaza…

New Age hareketi Allah'ın mutlak varlığını inkar eden,İlahi vahye dayanmayan,herhangi bir yazılı kitabı olmayan,merkezi bir organizasyona sahip olmayan,üyeleri ve başkanlığı bulunmayan,inançları ve uygulamaları kesin hatlarla belirlenemeyen sapkın bir harekettir.İsteyen,bu batıl dine istediği inancı ekleyebilir,istediğini de çıkarabilir.New Age öğretileri Hinduizm,Budizm,Taoizm,Şamanizm,Şintoizm,Gnostik gelenekler,Spiritualizm ,Wicca (Büyücülük) gibi birçok farklı batıl inanışa dayanır

New Age hareketi Allah'ın mutlak varlığını inkar eden,İlahi vahye dayanmayan,herhangi bir yazılı kitabı olmayan,merkezi bir organizasyona sahip olmayan,üyeleri ve başkanlığı bulunmayan,inançları ve uygulamaları kesin hatlarla belirlenemeyen sapkın bir harekettir.İsteyen,bu batıl dine istediği inancı ekleyebilir,istediğini de çıkarabilir.New Age öğretileri Hinduizm,Budizm,Taoizm,Şamanizm,Şintoizm,Gnostik gelenekler,Spiritualizm ,Wicca (Büyücülük) gibi birçok farklı batıl inanışa dayanır

60'lı ve 70'li yılların hippi kültürü zaman içinde etkisini yitirdi.Ancak o dönemde Batı toplumunu saran Uzak Doğu furyası,toplumun belli kesimleri üzerinde gelişti,güçlendi.Bu kez yeni bir isimle çıktı.Bu,Uzak Doğu dinlerinin tüm batıl inanışlarını biraraya getiren, Allah inancına sahip olmayan, insanı adeta ilahlaştıran (Allah'ı tenzih ederiz) sapkın bir akımdı:tüm ilahi dinlerin ortadan kalkıp,dünyanın"tek bir batıl din"de birleşeceği bir dönemin yaklaştığı hayaline sarılan New Age…

60'lı ve 70'li yılların hippi kültürü zaman içinde etkisini yitirdi.Ancak o dönemde Batı toplumunu saran Uzak Doğu furyası,toplumun belli kesimleri üzerinde gelişti,güçlendi.Bu kez yeni bir isimle çıktı.Bu,Uzak Doğu dinlerinin tüm batıl inanışlarını biraraya getiren, Allah inancına sahip olmayan, insanı adeta ilahlaştıran (Allah'ı tenzih ederiz) sapkın bir akımdı:tüm ilahi dinlerin ortadan kalkıp,dünyanın"tek bir batıl din"de birleşeceği bir dönemin yaklaştığı hayaline sarılan New Age…

Bailey'nin ardından New Age öğretisi hızla taraftar toplamış ve bazı toplumlarda Batı kültürünün önemli bir parçası haline gelmiştir. Ancak bu öğreti akıl, mantık ve sağduyu ile bağdaşmayan türlü saçmalıklar içeren, İlahi dinlerde yasaklanan fal ve büyü gibi birçok batıl uygulamayı teşvik eden, insanları Allah'ın bildirdiği gerçeklerden uzaklaştırıp hayali ve batıl bir dünyada yaşamaya sürükleyen bir aldanıştır.

Bailey'nin ardından New Age öğretisi hızla taraftar toplamış ve bazı toplumlarda Batı kültürünün önemli bir parçası haline gelmiştir. Ancak bu öğreti akıl, mantık ve sağduyu ile bağdaşmayan türlü saçmalıklar içeren, İlahi dinlerde yasaklanan fal ve büyü gibi birçok batıl uygulamayı teşvik eden, insanları Allah'ın bildirdiği gerçeklerden uzaklaştırıp hayali ve batıl bir dünyada yaşamaya sürükleyen bir aldanıştır.

Ateist ve materyalist Batı kültürünün mimarları,teorilerinin çöküşte olduğunu görmekte, buna karşılık İlahi dinlere yönelişin artan hızını  kendilerince engellemek için, çözümü büyük bir akılsızlıkla pagan inançların körüklenmesinde bulmaktadırlar. İşte bu amaçla oluşturulan New Age akımı da materyalizme sahte bir "maneviyat" takviyesidir.İşte pagan bir inanış olan New Age de dinsizliğin "anlam krizi" içinde bocalayan insanlarına sahte bir kurtuluş ve çıkış yolu sunmak için körüklenmektedir.

Ateist ve materyalist Batı kültürünün mimarları,teorilerinin çöküşte olduğunu görmekte, buna karşılık İlahi dinlere yönelişin artan hızını kendilerince engellemek için, çözümü büyük bir akılsızlıkla pagan inançların körüklenmesinde bulmaktadırlar. İşte bu amaçla oluşturulan New Age akımı da materyalizme sahte bir "maneviyat" takviyesidir.İşte pagan bir inanış olan New Age de dinsizliğin "anlam krizi" içinde bocalayan insanlarına sahte bir kurtuluş ve çıkış yolu sunmak için körüklenmektedir.

Bruinsma'nın da ifade ettiği gibi New Age Hareketi 1960'lı yılların hippi kültürünün bir devamı niteliğindedir. Ancak bu hareketin asıl ortaya çıkışı çok daha eski dönemlere, 18. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Önce Amerika'da ardından Avrupa'da kurulan ve batıl Uzak Doğu kültürünü Batılı insanların hayatına taşımayı hedefleyen teozofi ("Kutsal Akıl" anlamına gelen "teozofi" Yunanca bir kelimedir) dernekleri bu hareketin ilk çıkış noktasıdır.

Bruinsma'nın da ifade ettiği gibi New Age Hareketi 1960'lı yılların hippi kültürünün bir devamı niteliğindedir. Ancak bu hareketin asıl ortaya çıkışı çok daha eski dönemlere, 18. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Önce Amerika'da ardından Avrupa'da kurulan ve batıl Uzak Doğu kültürünü Batılı insanların hayatına taşımayı hedefleyen teozofi ("Kutsal Akıl" anlamına gelen "teozofi" Yunanca bir kelimedir) dernekleri bu hareketin ilk çıkış noktasıdır.

New Age Hareketinin gelişmesinde ise bizzat evrim teorisyenleri rol oynamıştır. New Age takipçilerinin çoğu, Theillard de Chardin'i ruhani liderleri olarak kabul etmektedirler. Theillard de Chardin evrim teorisinin tarihinde önemli yere sahip bir paleontologdur. Hatta Piltdown adamı gibi tarihin en büyük bilimsel sahtekarlıklarından biri sayılan büyük bir skandalın da ortaklarındandır.

New Age Hareketinin gelişmesinde ise bizzat evrim teorisyenleri rol oynamıştır. New Age takipçilerinin çoğu, Theillard de Chardin'i ruhani liderleri olarak kabul etmektedirler. Theillard de Chardin evrim teorisinin tarihinde önemli yere sahip bir paleontologdur. Hatta Piltdown adamı gibi tarihin en büyük bilimsel sahtekarlıklarından biri sayılan büyük bir skandalın da ortaklarındandır.

Pinterest
Search