Explore these ideas and more!

Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn, nếu bạn chết trong nghèo khó, đó mới là lỗi của bạn

Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn, nếu bạn chết trong nghèo khó, đó mới là lỗi của bạn

Cha chúng ta luôn vĩ đại.

Cha chúng ta luôn vĩ đại.

Khi biết tha thứ bạn sẽ mỉm cười nhiều hơn, biết cảm nhân sâu sác và dễ thông cảm với người khác.

Khi biết tha thứ bạn sẽ mỉm cười nhiều hơn, biết cảm nhân sâu sác và dễ thông cảm với người khác.

Hành động luôn rất quan trọng.

Hành động luôn rất quan trọng.

Hãy chăm sóc sức khỏe thể chất của bạn

Hãy chăm sóc sức khỏe thể chất của bạn

Giá trị

Giá trị

Biết ước mơ, biết tin biết suy nghĩ

Biết ước mơ, biết tin biết suy nghĩ

Bạn hãy nhớ điều này

Bạn hãy nhớ điều này

Càng chăm chỉ làm việc,ít nhất bạn cũng tạo ra được nhiều thứ hơn là bạn lười biếng.

Càng chăm chỉ làm việc,ít nhất bạn cũng tạo ra được nhiều thứ hơn là bạn lười biếng.

Hay

Những khó khăn trong cuộc sống là điều không tránh khỏi, bạn nên vượt qua nó.

Những khó khăn trong cuộc sống là điều không tránh khỏi, bạn nên vượt qua nó.

Đưa ra bảng chỉ dẫn rõ ràng

Đưa ra bảng chỉ dẫn rõ ràng

Image from http://thietkewebsitevip.com/wp-content/image/cache/06515_cho_di_nhieu_moi_la_nguoi_giau_co20130312102204.jpg.

Image from http://thietkewebsitevip.com/wp-content/image/cache/06515_cho_di_nhieu_moi_la_nguoi_giau_co20130312102204.jpg.

Cam kết với sự hoàn hảo!

Cam kết với sự hoàn hảo!

Thơi gian-lời nói-cơ hội  nó là thứ gì mà ta không thể lấy lại được

Thơi gian-lời nói-cơ hội nó là thứ gì mà ta không thể lấy lại được

Hãy chấp nhận sự thật của bạn. Những hãy cố gắng vượt qua nó một cách hoàn hảo nhât.

Hãy chấp nhận sự thật của bạn. Những hãy cố gắng vượt qua nó một cách hoàn hảo nhât.

Pinterest
Search