Explore Hotel and more!

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

“โรงแรมพนมรุ้งปุรี” ดีไซน์โฮเทลในสไตล์ขอม

“โรงแรมพนมรุ้งปุรี” ดีไซน์โฮเทลในสไตล์ขอม

สรงน้ำพระพุทธรูปและศาลพระศิวะเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์

สรงน้ำพระพุทธรูปและศาลพระศิวะเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์

ทำบุญปีใหม่

ทำบุญปีใหม่

หมู่บ้านหนองตาไก้

หมู่บ้านหนองตาไก้

สรงน้ำพระวันสงกรานต์ ณ โรงแรมพนมรุ้งปุรี ดีไซน์โฮเท็ลในสไตล์ขอม

สรงน้ำพระวันสงกรานต์ ณ โรงแรมพนมรุ้งปุรี ดีไซน์โฮเท็ลในสไตล์ขอม

นักเรียนเข้ามาศึกษาดูงาน

นักเรียนเข้ามาศึกษาดูงาน

ณ โรงแรมพนมรุ้งปุรีบูติครีสอร์ต สไตล์ขอม

ณ โรงแรมพนมรุ้งปุรีบูติครีสอร์ต สไตล์ขอม

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมถวายผ้าป่าต้นไม้ใหญ่

กิจกรรมถวายผ้าป่าต้นไม้ใหญ่

Pinterest
Search