Pinterest • The world’s catalog of ideas

"Khỏe, không phải là nhấc lên mạnh, mà là để xuống nhẹ. Kính, không phải là đối với trên, mà là xử với dưới. Ðẹp, không phải là hút người vào, mà là giữ người ở lại. Xấu, không phải tại gương mặt, mà ở tại cách sống. Khéo, không phải tạo điều to, mà là làm tốt điều nhỏ. Hay, không phải là ngạc nhiên, mà là sự thú vị. Buồn, không phải ở bên ngoài, mà ẩn bên trong".

from Heather E. Wright

201 Writing Prompts / Writing Prompts and More–

201 Writing Prompts- this makes me wish i had the time to respond to each and every one of them. very diverse list!

Σπιτάκι μανιτάρι με fimo σε γυάλινο βάζο συσκευασίας