Pinterest • The world’s catalog of ideas

Explore 1929 Holland, Beautiful Holland, and more!

from Mail Online

The 100-year mystery of why suffragette Emily Davison threw herself under the king's horse

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

from Etsy

Vintage Souvenir Photo "Old Fisherman", Photography, Paper Ephemera, Snapshot, Old Photo, Collectibles - 0039