Explore Codex and more!

Boum Codex

Boum Codex

h�

Miracle Nikki,Miracle Hello,Hello Nikki,Nikki Ngôi,Star,Anime Girl,Vestido Anime,Adopt Deviant,Nikki 4ever

Nguồn gốc hạt chia: Hạt chia có nguồn gốc từ miền Trung-Nam Mexico và Guatemala. Vào thế kỷ thứ 16, cuốn sách Codex Mendoza đã cung cấp bằng chứng rằng cây chia đã được người Aztec trồng trong thời kỳ tiền Columbus. http://www.blogtranthanh.com/

Nguồn gốc hạt chia: Hạt chia có nguồn gốc từ miền Trung-Nam Mexico và Guatemala. Vào thế kỷ thứ 16, cuốn sách Codex Mendoza đã cung cấp bằng chứng rằng cây chia đã được người Aztec trồng trong thời kỳ tiền Columbus. http://www.blogtranthanh.com/

Alexander S. Belau. Symph N, Part1 (2/2). Codex Serafinianus via http://dangerousminds.net/comments/codex_seraphinianus_a_new_edition_of_the_strangest_book_in_the_world

Alexander S. Belau. Symph N, Part1 (2/2). Codex Serafinianus via http://dangerousminds.net/comments/codex_seraphinianus_a_new_edition_of_the_strangest_book_in_the_world

Zürich Buchmalerei - Walther von der Vogelweide / Codex Manes

Zürich Buchmalerei - Walther von der Vogelweide / Codex Manes

Walther is one of the contestants in this depiction in the Codex Manesse of the Sängerkrieg.

Walther is one of the contestants in this depiction in the Codex Manesse of the Sängerkrieg.

Pinterest
Search