Explore For My Home, 10th, and more!

แม่เป็นผู้สร้างโลก โลกจะดีหรือเลวก็เพราะคนในโลกมันดีหรือเลว คนในโลกมันจะดีหรือเลวก็เพราะว่า แม่ได้สร้างอุปนิสัยคนเหล่านั้นมาอย่างไร ถ้าสร้างมาดี คนมันดี โลกนี้มันก็ดี ถ้าสร้างมาไม่ดีโลกนี้มันก็ไม่ดี จึงเห็นได้ว่า "แม่" อยู่ในฐานะเป็นผู้สร้างโลกราวกับว่าเป็นพระเจ้า แม่เป็นผู้สร้างดวงวิญญาณของลูก

แม่เป็นผู้สร้างโลก โลกจะดีหรือเลวก็เพราะคนในโลกมันดีหรือเลว คนในโลกมันจะดีหรือเลวก็เพราะว่า แม่ได้สร้างอุปนิสัยคนเหล่านั้นมาอย่างไร ถ้าสร้างมาดี คนมันดี โลกนี้มันก็ดี ถ้าสร้างมาไม่ดีโลกนี้มันก็ไม่ดี จึงเห็นได้ว่า "แม่" อยู่ในฐานะเป็นผู้สร้างโลกราวกับว่าเป็นพระเจ้า แม่เป็นผู้สร้างดวงวิญญาณของลูก

Mrseubsak: ดีที่สุดของมนุษย์นั้นก็คือ ความสุขถึงที่สุดคือความ...

Mrseubsak: ดีที่สุดของมนุษย์นั้นก็คือ ความสุขถึงที่สุดคือความ...

ได้คือเสีย

ได้คือเสีย

อย่าไปเที่ยวหา พระพุทธองค์ข้างนอก เมืองนั้นเมืองนี้ ที่นั่นที่นี่ วัดนั้นวัดนี้ โบสถ์นั้นโบสถ์นี้เลย จงหันเข้าไปข้างใน จัดการกับความไม่รู้ ให้พอเริ่มรู้   เริ่มมาถึงขนาดที่ว่า มีธรรมจักษุ เห็นลู่ทางแห่งความดับทุกข์ ว่าจะดับทุกข์ได้อย่างไร นี่ชื่อว่าเห็นพระพุทธองค์เป็นครั้งแรก ด้วยการแหวกม่านแห่งความโง่ของตัวเอง ออกไปข้าง ๆ เสีย   พุทธทาสภิกขุ

อย่าไปเที่ยวหา พระพุทธองค์ข้างนอก เมืองนั้นเมืองนี้ ที่นั่นที่นี่ วัดนั้นวัดนี้ โบสถ์นั้นโบสถ์นี้เลย จงหันเข้าไปข้างใน จัดการกับความไม่รู้ ให้พอเริ่มรู้ เริ่มมาถึงขนาดที่ว่า มีธรรมจักษุ เห็นลู่ทางแห่งความดับทุกข์ ว่าจะดับทุกข์ได้อย่างไร นี่ชื่อว่าเห็นพระพุทธองค์เป็นครั้งแรก ด้วยการแหวกม่านแห่งความโง่ของตัวเอง ออกไปข้าง ๆ เสีย พุทธทาสภิกขุ

ทำดีด้วยกายก็เป็นดีอยู่ที่กายแล้ว ทำดีทางวาจาก็ดีอยู่ที่วาจาแล้ว ทำดีที่ใจก็ดีอยู่ในใจแล้ว มันก็เป็นพรบังเกิดแล้วในตัวการกระทำนั้น ไม่ต้องรอ - พุทธทาสภิกขุ

ทำดีด้วยกายก็เป็นดีอยู่ที่กายแล้ว ทำดีทางวาจาก็ดีอยู่ที่วาจาแล้ว ทำดีที่ใจก็ดีอยู่ในใจแล้ว มันก็เป็นพรบังเกิดแล้วในตัวการกระทำนั้น ไม่ต้องรอ - พุทธทาสภิกขุ

Dave Koz ft. 57Kustik - You Make Me Smile Live At Java Jazz Festival 2012

Dave Koz ft. 57Kustik - You Make Me Smile Live At Java Jazz Festival 2012

Mrseubsak: Zenไม่ว่าเราจะทำอะไรลงไปก็ตามคนทั้งหลายจะต้องรู้สึ...

Mrseubsak: Zenไม่ว่าเราจะทำอะไรลงไปก็ตามคนทั้งหลายจะต้องรู้สึ...

Pinterest
Search