Pinterest • The world’s catalog of ideas

Explore Thi N4, Đề Thi, and more!

Sách luyện thi N4 Jitsuryoku appu đọc hiểu là một quyển sách dành riêng cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ N4. Do đó, sách tập trung giải thích, luyện tập từng mondai của đề thi N4.

Tài liệu luyện thi Năng lực Nhật ngữ N5 – Đề thi (Kèm CD)

Sách luyện thi N4 và N5 Supa moshiki – Đề thi (Kèm CD)

Các mẫu văn phạm cần học trong mỗi chương của Sách luyện thi N5 TRY! Nâng cao Ngữ pháp (Bản tiếng Việt) đều được sắp xếp theo thứ tự và mỗi một mẫu được đánh số xuyên suốt từ chương 2 đến chương 8 giúp chúng ta tiện lợi hơn khi tìm kiếm.