Explore these ideas and more!

Khi học sinh đã hóa cuồng với công nghệ - tập 1 :3 :3 :3

Khi học sinh đã hóa cuồng với công nghệ - tập 1 :3 :3 :3

The post Message On A Feather Pictures appeared first on .

Gặp vấn đề khó rồi, chà chà, cô đợi chút nhé, để em gọi hỗ trợ kỹ thuật!

Gặp vấn đề khó rồi, chà chà, cô đợi chút nhé, để em gọi hỗ trợ kỹ thuật!

Humor, Ps, Humour, Chistes, Funny, Funny Humor

Đỡ hơn nhiều… :3 :3 :3

Đỡ hơn nhiều… :3 :3 :3

Free Computer Humor Cartoons | 10 Really Geek Humor Cartoons

What computer hacking was in the stone age

Đó có phải là lý do của bạn không? :v

Đó có phải là lý do của bạn không? :v

Thiên đường :3 :3 :3

Thiên đường :3 :3 :3

Mục tiêu ngắn hạn và dài hạn 3:) 3:) 3:)

Ace the Interview

Related image

Related image

Con có khó khăn gì sao? Cần bố giúp gì không?  :) :) :)

Con có khó khăn gì sao? Cần bố giúp gì không? :) :) :)

Cậu đã báo với cô chủ cậu là hôm nay cậu đi chơi chưa? Có vẻ như cô ấy nghĩ cậu bị bắt trộm đó!

Cậu đã báo với cô chủ cậu là hôm nay cậu đi chơi chưa? Có vẻ như cô ấy nghĩ cậu bị bắt trộm đó!

funny, funny pictures, funny photos, hilarious, comic, social media explained, facebook, twitter, Social Media in Real Life

Social Media in Real Life (Comic) in Funny Pictures

Thời đại “mây hóa” :3 :3 :3

Thời đại “mây hóa” :3 :3 :3

Phải chăng như vậy?!?

OK guys hands up who is guilty of this . I bet the girls will have something to say.

Đừng trách anh em nhiều khi không là người :v :v :v

Đừng trách anh em nhiều khi không là người :v :v :v

Pinterest
Search