Explore Sunshine Jars, Store Sunshine, and more!

Explore related topics

Lọ đựng năng lượng mặt trời là một sản phẩm tài tình về ánh sáng của nhà thiết kế Tobias Wong, Canada. Chỉ là 1 chiếc bình được đóng kín như bất kì chiếc bình nào ở cửa hàng nhưng The Sun Jar lại là 1 chiếc bình đựng ánh sáng mặt trời và với 1 chút thay đổi, nó cho phép giảm một phần ánh sáng và tạo ra thứ ánh sáng màu xanh nhẹ nhàng mát lạnh của The Moon Jar vào ban đêm chứ không còn là một thứ ánh sáng rực rỡ ấm áp như The Sun Jar.

Lọ đựng năng lượng mặt trời là một sản phẩm tài tình về ánh sáng của nhà thiết kế Tobias Wong, Canada. Chỉ là 1 chiếc bình được đóng kín như bất kì chiếc bình nào ở cửa hàng nhưng The Sun Jar lại là 1 chiếc bình đựng ánh sáng mặt trời và với 1 chút thay đổi, nó cho phép giảm một phần ánh sáng và tạo ra thứ ánh sáng màu xanh nhẹ nhàng mát lạnh của The Moon Jar vào ban đêm chứ không còn là một thứ ánh sáng rực rỡ ấm áp như The Sun Jar.

DIY Mason Jar Oil Lamp Lantern Craft Tutorial for Indoors or Outdoors

DIY Mason Jar Oil Lamp Lantern Craft Tutorial for Indoors or Outdoors

Mason jars are trendy these days and there are so many ways to re-purpose them into many creative things. Everything from flower pots to salt shakers can be made from mason jars. Below is a list of 24 DIY ideas that utilize your old mason jars.

Mason Jar Lamp II- Rustic Lighting, Mason Jar Lighting, Table Lamp, Antique Blue Mason Jar, Edison Bulb

Mason Jar Lamp II- Rustic Lighting, Mason Jar Lighting, Table Lamp, Antique Blue Mason Jar, Edison Bulb

Mason jar lamp...touch light inside, glass marbles gluegunned to the outside...so pretty!

Mason jar lamp...touch light inside, glass marbles gluegunned to the outside...so pretty!

Tempo Drop(テンポドロップ)は、ストームグラス(天気管)をモチーフとしたオブジェです。

Tempo Drop(テンポドロップ)は、ストームグラス(天気管)をモチーフとしたオブジェです。

Our twine wrapped mason jars glow beautifully at night with a tealight inside! @ Khimaira Farm outdoor barn wedding venue Shenandoah Valley Blue Ridge Mountains Luray VA

Our twine wrapped mason jars glow beautifully at night with a tealight inside! @ Khimaira Farm outdoor barn wedding venue Shenandoah Valley Blue Ridge Mountains Luray VA

Pinterest
Search