Pinterest • The world’s catalog of ideas

Explore Criqt Research, Research Center, and more!

FLEXBRICK. Tejido cerámico Ceramic textiles Tissu céramique Teixit ceràmic. Fachada ventilada/Ventilated facade/Façade ventilée; Celosía colgante/Suspended facade; Fachada ligera/Lightweight facade/Façade légère; Protección solar de fachada/Brick filter/Ecran de protection soleil; Filtro solar/Sunscreen/Filtre solaire; Divisorias/Room dividers

FLEXBRICK. Tejido cerámico Ceramic textiles Tissu céramique Teixit ceràmic. Fachada ventilada/Ventilated facade/Façade ventilée; Celosía colgante/Suspended facade; Fachada ligera/Lightweight facade/Façade légère; Protección solar de fachada/Brick filter/Ecran de protection soleil; Filtro solar/Sunscreen/Filtre solaire; Divisorias/Room dividers

FLEXBRICK. Tejido cerámico Ceramic textiles Tissu céramique Teixit ceràmic. Fachada ventilada/Ventilated facade/Façade ventilée; Celosía colgante/Suspended facade; Fachada ligera/Lightweight facade/Façade légère; Protección solar de fachada/Brick filter/Ecran de protection soleil; Filtro solar/Sunscreen/Filtre solaire; Divisorias/Room dividers

FLEXBRICK. Tejido cerámico Ceramic textiles Tissu céramique Teixit ceràmic. Fachada ventilada/Ventilated facade/Façade ventilée; Celosía colgante/Suspended facade; Fachada ligera/Lightweight facade/Façade légère; Protección solar de fachada/Brick filter/Ecran de protection soleil; Filtro solar/Sunscreen/Filtre solaire; Divisorias/Room dividers

FLEXBRICK. Tejido cerámico Ceramic textiles Tissu céramique Teixit ceràmic. Fachada ventilada/Ventilated facade/Façade ventilée; Celosía colgante/Suspended facade; Fachada ligera/Lightweight facade/Façade légère; Protección solar de fachada/Brick filter/Ecran de protection soleil; Filtro solar/Sunscreen/Filtre solaire; Divisorias/Room dividers

FLEXBRICK. Tejido cerámico Ceramic textiles Tissu céramique Teixit ceràmic. Fachada ventilada/Ventilated facade/Façade ventilée; Celosía colgante/Suspended facade; Fachada ligera/Lightweight facade/Façade légère; Protección solar de fachada/Brick filter/Ecran de protection soleil; Filtro solar/Sunscreen/Filtre solaire; Divisorias/Room dividers

FLEXBRICK. Tejido cerámico Ceramic textiles Tissu céramique Teixit ceràmic. Fachada ventilada/Ventilated facade/Façade ventilée; Celosía colgante/Suspended facade; Fachada ligera/Lightweight facade/Façade légère; Protección solar de fachada/Brick filter/Ecran de protection soleil; Filtro solar/Sunscreen/Filtre solaire; Divisorias/Room dividers

FLEXBRICK. Tejido cerámico Ceramic textiles Tissu céramique Teixit ceràmic. Fachada ventilada/Ventilated facade/Façade ventilée; Celosía colgante/Suspended facade; Fachada ligera/Lightweight facade/Façade légère; Protección solar de fachada/Brick filter/Ecran de protection soleil; Filtro solar/Sunscreen/Filtre solaire; Divisorias/Room dividers

FLEXBRICK. Tejido cerámico Ceramic textiles Tissu céramique Teixit ceràmic. Fachada ventilada/Ventilated facade/Façade ventilée; Celosía colgante/Suspended facade; Fachada ligera/Lightweight facade/Façade légère; Protección solar de fachada/Brick filter/Ecran de protection soleil; Filtro solar/Sunscreen/Filtre solaire; Divisorias/Room dividers

FLEXBRICK. Tejido cerámico Ceramic textiles Tissu céramique Teixit ceràmic. Fachada ventilada/Ventilated facade/Façade ventilée; Celosía colgante/Suspended facade; Fachada ligera/Lightweight facade/Façade légère; Protección solar de fachada/Brick filter/Ecran de protection soleil; Filtro solar/Sunscreen/Filtre solaire; Divisorias/Room dividers

FLEXBRICK. Tejido cerámico Ceramic textiles Tissu céramique Teixit ceràmic. Fachada ventilada/Ventilated facade/Façade ventilée; Celosía colgante/Suspended facade; Fachada ligera/Lightweight facade/Façade légère; Protección solar de fachada/Brick filter/Ecran de protection soleil; Filtro solar/Sunscreen/Filtre solaire; Divisorias/Room dividers

FLEXBRICK. Tejido cerámico Ceramic textiles Tissu céramique Teixit ceràmic. Fachada ventilada/Ventilated facade/Façade ventilée; Celosía colgante/Suspended facade; Fachada ligera/Lightweight facade/Façade légère; Protección solar de fachada/Brick filter/Ecran de protection soleil; Filtro solar/Sunscreen/Filtre solaire; Divisorias/Room dividers

FLEXBRICK. Tejido cerámico Ceramic textiles Tissu céramique Teixit ceràmic. Fachada ventilada/Ventilated facade/Façade ventilée; Celosía colgante/Suspended facade; Fachada ligera/Lightweight facade/Façade légère; Fachada flexible/Flexible façade/Façade flexible; Protección solar de fachada/Brick filter/Ecran de protection soleil; Envolvente continua/Continuous envelope/Enveloppe continue; Cubierta plana/Flat roof/Toit plat; Pergola; Filtro solar/Sunscreen/Filtre solaire

FLEXBRICK. Tejido cerámico Ceramic textiles Tissu céramique Teixit ceràmic. Fachada ventilada/Ventilated facade/Façade ventilée; Celosía colgante/Suspended facade; Fachada ligera/Lightweight facade/Façade légère; Fachada flexible/Flexible façade/Façade flexible; Protección solar de fachada/Brick filter/Ecran de protection soleil; Envolvente continua/Continuous envelope/Enveloppe continue; Cubierta plana/Flat roof/Toit plat; Pergola; Filtro solar/Sunscreen/Filtre solaire

FLEXBRICK. Tejido cerámico Ceramic textiles Tissu céramique Teixit ceràmic. Bóvedas/Vaults/Dome/Voûtes; Paneles arquitectónicos/Architectural panels/Panneaux architecturaux; Paneles prefabricados/Prefabricated panel/Panneaux préfabriqués.

FLEXBRICK. Tejido cerámico Ceramic textiles Tissu céramique Teixit ceràmic. Bóvedas/Vaults/Dome/Voûtes; Paneles arquitectónicos/Architectural panels/Panneaux architecturaux; Paneles prefabricados/Prefabricated panel/Panneaux préfabriqués.

Projetos que valorizam a cultura local, we love! // "Cubo de Totora" no Equador: fortalecendo a identidade local com um projeto flexível

"Cubo de Totora" no Equador: fortalecendo a identidade local com um projeto flexível

Projetos que valorizam a cultura local, we love! // "Cubo de Totora" no Equador: fortalecendo a identidade local com um projeto flexível

Modelos actuales de celosías, decorar espacios con celosías para interior o exterior, paneles decorativos varios materiales, celosias antiguas y modernas

Modelos actuales de celosías, decorar espacios con celosías para interior o exterior, paneles decorativos varios materiales, celosias antiguas y modernas