Pinterest • The world’s catalog of ideas

Explore Val Printed, Ago Val, and more!

I used a 3 by 5 inch picture from a few years ago. Val printed this on a 58 by 72 inch piece of cotton fabric. Check out her work on fotosonfabric.com

An 1882 cookbook and manual for Swedish immigrants working as servants in America: "Svensk-amerikansk kokbok : samt rådgivare för svenskt tjenstefolk i Amerika" (Swedish-American cookbook: as well as advisor for Swedish servants in America.) The JBLCA has rich holdings in both immigrant cookbooks and works on domestic service.

Creating Family History Videos Easily and for Free

Creating Family History Videos Easily and for Free - Amy Johnson Crow

Savannah's Quilt top. 58"x 64". Her Mom needed a quilt designed all about her 7 year old daughter. Her family, her kitties, her puppies and her horses. This is a wholecloth quilt meaning it is one piece of kona cotton fabric printed with all pictures designed inside it. It starts out as a virtual quilt designed on EQ7 and then I print it !!

De namn förfäderna tog eller blev tilldelade kan säga mycket om deras liv – yrke, bostadsort, börd och mycket annat. Foto: Istockphoto

Det har gått 102 år sedan Titanic förliste. Nu kan du söka info om passagerna i vår sökmotor. http://blog.myheritage.se/2014/04/102-ar-sedan-titanics-forlisning/

Vi har lanserat ett nytt verktyg som gör det enklare att arbeta med sitt träd online. Läs om hur du kan använda verktyget på bloggen.