Pinterest • The world’s catalog of ideas

Explore Dogs Kitten, Animals Kitten, and more!

Bạn tốt khó tìm, khó bỏ lại, và không thể quên được. Read more: http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/ban-tot-kho-tim-kho-bo-lai-va-khong-the-quen-duoc.html#ixzz3JHkIQ0HH

Nếu bạn chán nản, bạn đang sống trong quá khứ. Nếu bạn lo lắng, bạn đang sống trong tương lai. Còn nếu bạn cảm thấy bình yên, bạn đang sống trong hiện tại. - Lão Tử -

Click here to download Download whole gallery love this Click here to download Download whole gallery Quote Click here to download Download whole gallery Click here to download Download whole gallery Truth. Click here to download Download whole gallery

Thời gian không tính phí, nhưng nó là vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn không thể giữ nó, nhưng bạn có thể dùng nó. Và một khi bạn mất nó, bạn không bao giờ có lại được nó. - Harvey Mackay -

40 Awesome Motivational & Inspiring Quotes on Posters & Pictures

40 Awesome Motivational & Inspiring Quotes on Posters & Pictures #Quotes #Motivation #Inspiration

Khó khăn không có nghĩa là không thể. Nó đơn giản chỉ là bạn cần cố gắng nhiều hơn.

Everything Love (The Good Vibe)

Laugh When You Can, Apologize When You Should, and Let Go of What You Can't Change. #wisewords #quotes #selfhelp