Explore these ideas and more!

Quá khứ là nơi bạn đã học được những bài học. Tương lai là nơi bạn áp dụng bài học đó. Vì thế đừng bỏ cuộc giữa chừng.  Read more: http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/qua-khu-la-noi-ban-da-hoc-duoc-nhung-bai-hoc-tuong-lai-la-noi.html#ixzz3JHkeukES

Quá khứ là nơi bạn đã học được những bài học. Tương lai là nơi bạn áp dụng bài học đó. Vì thế đừng bỏ cuộc giữa chừng. Read more: http://danhngoncuocsong.vn/danh-ngon/qua-khu-la-noi-ban-da-hoc-duoc-nhung-bai-hoc-tuong-lai-la-noi.html#ixzz3JHkeukES

Timber White Marble and White Marble Mix Monarch Mosaic Tile From…

Timber White Marble and White Marble Mix Monarch Mosaic Tile - contemporary - Tile - All Marble Tiles

Phần lớn chúng ta cân nhắc quá nhiều về cái giá phải trả cho sự thay đổi mà ít chịu cân nhắc về cái giá phải trả nếu không thay đổi. - ST -

Phần lớn chúng ta cân nhắc quá nhiều về cái giá phải trả cho sự thay đổi mà ít chịu cân nhắc về cái giá phải trả nếu không thay đổi. - ST -

KHAI THỊ - #Phật nói với chúng ta: “Đường ngạ quỷ là do lòng tham, tâm tham nặng đọa vào đường ngạ quỷ; đường #địa ngục là tâm sân hận; đường súc sanh là tâm ngu si”. Tâm ngu si chính là đối với tà-chánh, thật-giả, thiện-ác, lợi-hại đều không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ, đó là ngu si. Thế gian này, người tốt người xấu đều không phân rõ ràng, việc tốt việc xấu cũng không tường tận, luôn luôn là làm những việc điên đảo, vậy thì #quảbáo sẽ ở đường súc sanh.

KHAI THỊ - #Phật nói với chúng ta: “Đường ngạ quỷ là do lòng tham, tâm tham nặng đọa vào đường ngạ quỷ; đường #địa ngục là tâm sân hận; đường súc sanh là tâm ngu si”. Tâm ngu si chính là đối với tà-chánh, thật-giả, thiện-ác, lợi-hại đều không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ, đó là ngu si. Thế gian này, người tốt người xấu đều không phân rõ ràng, việc tốt việc xấu cũng không tường tận, luôn luôn là làm những việc điên đảo, vậy thì #quảbáo sẽ ở đường súc sanh.

The Wildest Travel Accommodations --Stay in a magical glass igloo, snow igloo, or log cabin at Finland’s Kakslauttanen Arctic Resort, 155 miles north of the Arctic Circle. Guests can take a chilly dip in a natural spring—if it’s frozen over, the staff will cut a hole for you to jump through. In the summer, the resort offers mountain biking and riverboat cruises on the Lemmenjoki river, and in the winter, guests can go cross-country skiing and dogsledding. From $78/night; kakslauttanen.fi

The Wildest Travel Accommodations in the World

Glass igloos, log cabins and extraordinary views…who would not want to stay in this igloo village?

3 bất lợi khi chọn không đúng ngành học

3 bất lợi khi chọn không đúng ngành học

Pinterest
Search