Pinterest

Explore 30, News, and more!

การใสรูปภาพสอดแทรกแพื่อให้เข้ากับเนื้อหา

การใสรูปภาพสอดแทรกแพื่อให้เข้ากับเนื้อหา

การวางตำแหน่งของภาพ

การวางตำแหน่งของภาพ

วางเนื้อหากับรูปที่เข้ากัน

วางเนื้อหากับรูปที่เข้ากัน

หนังสือพิมพ์เกี่ยวกับดารา

หนังสือพิมพ์เกี่ยวกับดารา

การใส่สีจะเพิ่มความสะดุดตา

การใส่สีจะเพิ่มความสะดุดตา

มีหัวข้าข่าว แล้วก็หัวข้อนอง แล้วก็เนื้อหาของข่าว

มีหัวข้าข่าว แล้วก็หัวข้อนอง แล้วก็เนื้อหาของข่าว

การพาดหัวข้าวกีฬา เน้นไปที่สีสันและความน่าสนใจเพื่อสร้างความตื่นเต้น

การพาดหัวข้าวกีฬา เน้นไปที่สีสันและความน่าสนใจเพื่อสร้างความตื่นเต้น

การพาดหัวข่าวแสดงว่าหนังสือพิมพ์มเล่มนั้นให้ข่าวส่นใจเปละเป้นข่าวที่สำคัญ

การพาดหัวข่าวแสดงว่าหนังสือพิมพ์มเล่มนั้นให้ข่าวส่นใจเปละเป้นข่าวที่สำคัญ

การพาดหัวข่าว ที่สำคัญสีและขนาดตัวอักษร

การพาดหัวข่าว ที่สำคัญสีและขนาดตัวอักษร

ให้ข่าวที่สดใหม่และมีการพิมพ์จำหน่ายทุกวัน

ให้ข่าวที่สดใหม่และมีการพิมพ์จำหน่ายทุกวัน

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์

กาเขียนเนี้อหาข้าวแบบแนวตั้ง

กาเขียนเนี้อหาข้าวแบบแนวตั้ง

การออกแบบไห้อ่านแบบต่อเนื่องและน่าสนใจ ในหน้ากลาง

การออกแบบไห้อ่านแบบต่อเนื่องและน่าสนใจ ในหน้ากลาง

สีและองค์ประกอบต่างๆ

สีและองค์ประกอบต่างๆ

พาดหัวเนื้อที่และสของตัวอักษรจะต้องตัดกัน

พาดหัวเนื้อที่และสของตัวอักษรจะต้องตัดกัน

การใสรูปภาพ

การใสรูปภาพ