There’s more to see...
Come take a look at what else is here!
Visit site
  • Nguyễn Tấn Dũng

    Ở đời, chúng ta thường quên đi những gì chúng ta đã có và đang có mà chỉ nghĩ tới những gì chúng ta không có và chưa có. Những vật không đáng giá của người này chính là những vật mong uớc của người kia. Đời là như vậy! Hạnh phúc sẽ đến, nếu chúng ta biết ghi nhận những an lạc tràn trề chúng ta đang có thay vì chỉ nghĩ đến mộng uớc muốn có thêm. Hãy tận hưởng những gì chúng ta đang có, nhất là những đồng bào, bạn bè, thân quyến đang có chung quanh ta.

Also on these boards

Related Pins