There’s more to see...
Come join the millions of people already on Pinterest!
Visit Site

Related Pins

Simple flowers with a touch of Radiant Orchid

Mustard

オダマキ    Aquilegia | Flickr: Intercambio de fotos

lily of the valley - wanted these for my wedding but they were impossible to get hold of.

"Đó là sự khác biệt giữa chúng ta. Em ngưỡng mộ những người đạt đến đỉnh cao danh vọng, tiền tài và cố gắng mọi cách để đạt được những điều đó. Anh chỉ ngưỡng mộ những người dám từ bỏ bản ngã của chính mình, dám hy sinh lợi ích của bản thân vì những người khác."