Explore 2362 1476, Futen Grebe, and more!

fuut-f.jpg (2362×1476)

fuut-f.jpg (2362×1476)

Two Australasian Crested Grebes in courting mode: doesn't get much more beautiful than this!

Two Australasian Crested Grebes in courting mode: doesn't get much more beautiful than this!

Képtalálat a következőre: „magyarországi védett madarak”

Képtalálat a következőre: „magyarországi védett madarak”

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Great crested grebe (Podiceps cristatus); Europe and Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim lặn mào lớn; Họ Chim lặn-Podicipedidae (Grebe); châu Âu và châu Á.

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Great crested grebe (Podiceps cristatus); Europe and Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim lặn mào lớn; Họ Chim lặn-Podicipedidae (Grebe); châu Âu và châu Á.

Cứ mỗi 5 năm, các nhân viên của tổ chức National Trust thực hiện một cuộc tổng kiểm kê số lượng chim hải âu rụt cổ trên quần đảo Farne, ngoài khơi bờ biển Đông Bắc nước Anh.

Cứ mỗi 5 năm, các nhân viên của tổ chức National Trust thực hiện một cuộc tổng kiểm kê số lượng chim hải âu rụt cổ trên quần đảo Farne, ngoài khơi bờ biển Đông Bắc nước Anh.

Pinterest
Search