Pinterest • The world’s catalog of ideas

Explore Ps and more!

. ما کاشفان کوچه بن بستیم حرف های خسته ای داریم... این بار پیامبری بفرست که تنها گوش کند... #گروس_عبدالملکیان #زمین_وآسمان_کج

. آه عجب این پاییز برگ ریز هزار رنگ خوش می نشیند در چشم و خیال من ... ومن از ورای سفیدی دیوار های اتاقم همه را ، همه را خوب خوب می دانم؛ دیگر جاده های پاییز را از حفظ شده ام.

. چه بیهوده‌ست دلتنگی از دوری چنان دوریم که حتا نخواهیم گریست باهم... . #عزیز_نسین