There’s more to see...
Sign up to discover and save different things to try in 2015.
Visit Site

Related Pins

Sentencia reyal donada per lo senyor rey don Ferrando segon enla primera Cort de Barçelona passant en acte de cort en virtut del poder donat ala Magestat per la dita Cort sobre les differencies de part a part deuallants per causa deles turbacions passades, La :: Llibres impresos, Segles XVI-XVIII (Biblioteca de Catalunya)

Picapedrer - Barcelona. A la pedrera de Pedralbes. 1920. Fons fotogràfic Salvany (Biblioteca de Catalunya)