There’s more to see...
Come take a look at what else is here!
Visit site

Related Pins

Plano de la reforma interior de la ciudad de Barcelona aprobado por reales decretos de 12 de Abril de 1887 y 14 de Julio de 1889 :: Mapes (Biblioteca de Catalunya)

Al poble de Barcelona : ...Barcelona, 3 de setembre de 1931 : L'Alcalde, J. Aguadé :: Cartells (Biblioteca de Catalunya)

Àlbum d'autògrafs aplegats per Marta Pi de Ferran :: Materials gràfics (Biblioteca de Catalunya)

Sentencia reyal donada per lo senyor rey don Ferrando segon enla primera Cort de Barçelona passant en acte de cort en virtut del poder donat ala Magestat per la dita Cort sobre les differencies de part a part deuallants per causa deles turbacions passades, La :: Llibres impresos, Segles XVI-XVIII (Biblioteca de Catalunya)

Cançoner de Barcelona :: Partitures (Biblioteca de Catalunya)

A l'exterior de l'Hospital de Sant Pau :: Fons fotogràfic Salvany (Biblioteca de Catalunya)

XXVIII Feria Oficial e Internacional de Muestras en Barcelona : 1-20 de Junio 1960 :: Cartells (Biblioteca de Catalunya)

Fiestas del II Centenario de la Barceloneta : Febrero - Octubre 1953 :: Cartells (Biblioteca de Catalunya)

Quiosc de Canaletes nevat, El :: Fons fotogràfic Salvany (Biblioteca de Catalunya)

Exposición Internacional : Barcelona 1929 : el Arte en España :: Cartells (Biblioteca de Catalunya)

Plano de la Exposición Universal de Barcelona de 1888.

Gesta comitum Barchinonensium :: Manuscrits (Biblioteca de Catalunya)