Pinterest • The world’s catalog of ideas

Explore Bočný Plank, Bosu, and more!

Bočný plank s predlaktí na fitlopte s podporou

Plank bočný so zdvíhaním trupu

Bočné skracovačky v ľahu na boku na fitlopte

Výdrž v skracovačke a striedavé zdvíhanie a vystieranie nôh v ľahu na fitlopte

Sed na fitlopte s nohami vo vzduchu

Krúženie panvy v sede na fitlopte

Striedavé dvíhanie nôh v sede na fitlopte

Bočný plank s predlaktím na fitlopte