Explore Fashion Illustration Portfolio and more!

Fashion illustration.

Camila do Rosário - Camila's drawings will leave you amazed. This young fashion student from Brazil is one to keep an eye on, from her collages to her amazing moleskin's.

Mái tóc cũng đã cắt ngắn hơn trước... nhưng nỗi muộn phiền thì không bớt đi một phân li nào cả.  .  .  .  #quotestbt #quotesvn #quotevn #quote #quotiesvn  #quotesvnn #quotestonghop #vietquotes #vietquote #tríchdẫn #trichdan #suutam #sưutầm #trichdanhay #quotesoftheday #quotes #quotestags #quotesoftheday

Mái tóc cũng đã cắt ngắn hơn trước... nhưng nỗi muộn phiền thì không bớt đi một phân li nào cả. . . . #quotestbt #quotesvn #quotevn #quote #quotiesvn #quotesvnn #quotestonghop #vietquotes #vietquote #tríchdẫn #trichdan #suutam #sưutầm #trichdanhay #quotesoftheday #quotes #quotestags #quotesoftheday

Pinterest
Search