More to explore:

Lost

Dreams

Search

There’s more to see...
Sign up to discover and save different things to try in 2015.
Visit Site

Related Pins

Many people think that searching for one's identity and wandering around aimlessly are synonymous. But Tolkien couldn't have been more correct. I am not lost, I know what I am looking for and who I am trying to become.

To do list: 1) find a boy with a bike 2) go on an adventure

Let's get lost together

From the wonderful keri smith - a great primer on following your desires.

Those who wander are not always Lost ♥

Cô đơn không giống như cô độc. Cô độc có nghĩa là cạnh mình không có ai, còn cô đơn lại là một loại trạng thái tâm lý. Nói cách khác, khi ở trong vòng tay của những người thân quen, chúng ta không hề cô độc. Nhưng chưa chắc đã không cô đơn. Cảm giác cô đơn đó như thể một ngọn núi, mỗi người đứng trên một ngọn khác nhau. Chúng ta đều biết rõ ngọn núi của đối phương trông như thế nào, nhưng lại không nắm được hình dáng của ngọn núi mà mình đang đứng.

Getting lost does not sound appetizing to any one. But for Amy and Roger, it makes things all the more exciting #geocaching

"Lets go on a an adventure. I'll make some sandwiches and a flask of tea. We'll get our walking boots on and get lost somewhere"