Explore these ideas and more!

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์สูทสีกรมท่า ประทับอยู่ในห้องรับรอง พระองค์ตรัสกับผมในหลายๆเรื่อง ตั้งแต่ถนนหนทาง พืชผลทางการเกษตร จิตวิทยา ขวัญกำลังใจของผู้คน และความสำคัญของครอบครัวในช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลง  สิ่งที่ประเทศต้องการมากที่สุด พระองค์ตรัส คือข้าราชการที่ดี จากนั้น ทรงเล่าเรื่องหนึ่งให้ผมฟัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์สูทสีกรมท่า ประทับอยู่ในห้องรับรอง พระองค์ตรัสกับผมในหลายๆเรื่อง ตั้งแต่ถนนหนทาง พืชผลทางการเกษตร จิตวิทยา ขวัญกำลังใจของผู้คน และความสำคัญของครอบครัวในช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ประเทศต้องการมากที่สุด พระองค์ตรัส คือข้าราชการที่ดี จากนั้น ทรงเล่าเรื่องหนึ่งให้ผมฟัง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ King Bhumibol Adulyadej and Queen Sirikit สวนสาธารณะนารา (Nara Park) นารา ญี่ปุ่น | Nara, Japan  ถ่ายเมื่อปีค.ศ.1963 (พ.ศ.๒๕๐๖)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ King Bhumibol Adulyadej and Queen Sirikit สวนสาธารณะนารา (Nara Park) นารา ญี่ปุ่น | Nara, Japan ถ่ายเมื่อปีค.ศ.1963 (พ.ศ.๒๕๐๖)

ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ สถานที่ ที่หลายคนอาจยังไม่เคยเห็น - Pantip

ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ สถานที่ ที่หลายคนอาจยังไม่เคยเห็น - Pantip

Thailand,King

Bhumibol Adulyadej,Thailand,King

ภาพความทรงจำอันทรงคุณค่า........................... - Dek-D.com > มีรูปเด็ด > รูปเหตุการณ์

ภาพความทรงจำอันทรงคุณค่า........................... - Dek-D.com > มีรูปเด็ด > รูปเหตุการณ์

Pinterest
Search