Explore Dubuffet Butterfly, Butterflies, and more!

Butterfly Wings Jean Dubuffet 1953

Jean Dubuffet, The Squinter 1953

Dubuffet, Jean

"Mrs Dubuffet"

Jean Dubuffet

Jean Dubuffet

Jean+Dubuffet

Jean Dubuffet

Dubuffet

Jean Dubuffet

Jean Dubuffet

Jean Dubuffet

Jean Dubuffet

lithographie de Jean Dubuffet 1953.

JEAN DUBUFFET

Dubuffet

Jean Dubuffet

jean dubuffet sculpture | Artistes & Designers: JEAN DUBUFFET

Jean Dubuffet and Lilie Carlu Dubuffet, ca. 1950

Dubuffet