Explore Folk Embroidery, Ribbon Embroidery, and more!

Slovakia, Hand embroidery on tulle of the cod-cresol women. Jablonica (dist. Senica), the first half of the 20th century. Depositary ÚĽUV. Photo: O. Danglová // Výšivka na tyle z krézla ženských rukávcov. Jablonica (okr. Senica), 1. polovica 20. storočia. Depozitár ÚĽUV. Foto: O. Danglová

Slovak folk embroidery on tulle. Obrázok: Embroidery on the nape of female cod-cresol. Senica), the first half of the century.

Slovak Folk Embroidery

Slovak Folk Embroidery

Slovak traditional embroidery - Výšivka na tyle z dienka čepca. Dvorníky (okr. Krupina), 1. polovica 20. storočia. Depozitár ÚĽUV. Foto: O. Danglová

Slovak traditional embroidery - Výšivka na tyle z dienka čepca.

Slovak Folk Embroidery

Slovak Folk Embroidery

Close up of traditional Slovak folk embroidery on a waistcoat at Kezmarok Slovakia J Strachan

Close up of traditional Slovak folk embroidery on a waistcoat at Kezmarok Slovakia J Strachan

Slovak Folk Embroidery – Slavorum

Slovak Folk Embroidery or Slovenská ľudová výšivka Traditional Slovak folk embroidery is a part of Slavic heritage and culture and now I would like to show you few examples, also you can read on the Slovak embroidery.

Detail výšivky podľa počítanej nite z konopnej sukne rubáča. Gajary (okr. Malacky), začiatok 20. storočia.  Depozitár ÚĽUV.  Foto: O. Danglová

Detail výšivky podľa počítanej nite z konopnej sukne rubáča. Gajary (okr. Malacky), začiatok 20. storočia. Depozitár ÚĽUV. Foto: O. Danglová

Výšivka krivou ihlou z rukávcov. Chorvátsky Grob (okr. Senec), začiatok 20. storočia. Depozitár ÚĽUV. Foto: O. Danglová

Výšivka krivou ihlou z rukávcov. Chorvátsky Grob (okr. Senec), začiatok 20. storočia. Depozitár ÚĽUV. Foto: O. Danglová

Pinterest
Search