Explore Non Profit, Foundation, and more!

Explore related topics

Mniej znane źródła dotacji: granty od saudyjskiej Alwaleed Bin Talal Foundations Organizacja non-profit o skali międzynarodowej, zajmująca się wspieraniem programów walki z ubóstwem, pomocą ofiarom katastrof, dialogiem międzycywilizacyjnym i religijnym oraz kwestią aktywizacji kobiet.

Mniej znane źródła dotacji: granty od saudyjskiej Alwaleed Bin Talal Foundations Organizacja non-profit o skali międzynarodowej, zajmująca się wspieraniem programów walki z ubóstwem, pomocą ofiarom katastrof, dialogiem międzycywilizacyjnym i religijnym oraz kwestią aktywizacji kobiet.

edną z ważniejszych grup darczyńców, która wspomaga organizacje pozarządowe nie tylko finansowo, są tzw. fundacje bankowe, czyli fundacje ufundowane przez instytucje bankowe. Prezentujemy przegląd takich własnie organizacji i zachęcamy do starania się o ich wsparcie.  http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2013/02/zroda-dotacji-dla-organizacji.html

edną z ważniejszych grup darczyńców, która wspomaga organizacje pozarządowe nie tylko finansowo, są tzw. fundacje bankowe, czyli fundacje ufundowane przez instytucje bankowe. Prezentujemy przegląd takich własnie organizacji i zachęcamy do starania się o ich wsparcie. http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2013/02/zroda-dotacji-dla-organizacji.html

Fairtourist: a social enterprise that facilitates partnerships between local businesses and NGOs to publicise their work and projects. http://fairtourist.com/

Fairtourist: a social enterprise that facilitates partnerships between local businesses and NGOs to publicise their work and projects. http://fairtourist.com/

Publikacja "Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami" Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia dotyczy współpracy organizacji pozarządowychi instytucji publicznych z wolontariuszami. W publikacji zawarto opisy ciekawych praktyk i standardów realizacji projektów wolontariackich.

Publikacja "Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami" Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia dotyczy współpracy organizacji pozarządowychi instytucji publicznych z wolontariuszami. W publikacji zawarto opisy ciekawych praktyk i standardów realizacji projektów wolontariackich.

Broszura powstała w ramach projektu "Profesjonalny menedżer w NGO" prowadzonego przez Klub Myśli Społecznej Inicjatywy oraz Collegium Civitas. Autor: Klub Myśli Społecznej Inicjatywy, Collegium Civitas, 2011

Broszura powstała w ramach projektu "Profesjonalny menedżer w NGO" prowadzonego przez Klub Myśli Społecznej Inicjatywy oraz Collegium Civitas. Autor: Klub Myśli Społecznej Inicjatywy, Collegium Civitas, 2011

W ramach projektu „Dobrze inwestuj w dobro! Tworzenie kapitałów żelaznych i funduszy wieczystych" dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego powstała publikacja, która ma celu popularyzację najlepszych rozwiązań związanych z tworzeniem kapitałów żelaznych i funduszy wieczystych.

W ramach projektu „Dobrze inwestuj w dobro! Tworzenie kapitałów żelaznych i funduszy wieczystych" dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego powstała publikacja, która ma celu popularyzację najlepszych rozwiązań związanych z tworzeniem kapitałów żelaznych i funduszy wieczystych.

FINANSE W NGO. Zarządzanie finansowe w organizacjach pozarządowych. - A. Ciskowska - Szul, J. Pijanowska, A Szmy-Boguniewicz, K. Demitrewicz; Wrocław 2011

FINANSE W NGO. Zarządzanie finansowe w organizacjach pozarządowych. - A. Ciskowska - Szul, J. Pijanowska, A Szmy-Boguniewicz, K. Demitrewicz; Wrocław 2011

PRAWO W NGO. Aspekty prawne działalności organizacji pozarządowych - A. Bielińska, K. Mikołajczyk, A. Szmyt-Boguniewicz, M. Kowalczyk, K.Demitrewicz;  Wrocław 2011

PRAWO W NGO. Aspekty prawne działalności organizacji pozarządowych - A. Bielińska, K. Mikołajczyk, A. Szmyt-Boguniewicz, M. Kowalczyk, K.Demitrewicz; Wrocław 2011

Pinterest
Search