Explore these ideas and more!

למידה משמעותית תוך כדי משחק עג קירות  בספרית יד מרדכי

למידה משמעותית תוך כדי משחק עג קירות בספרית יד מרדכי

חדר בבליותרפי בשחף

חדר בבליותרפי בשחף

חדר בבליותרפי בבית ספר שחף

חדר בבליותרפי בבית ספר שחף

שילוב פרטי מידע על השפה העיברית בספריית יד מרדכי

שילוב פרטי מידע על השפה העיברית בספריית יד מרדכי

כללים לגלישה נכונה במעבדת מחשבים בבס ירושלים

כללים לגלישה נכונה במעבדת מחשבים בבס ירושלים

מבואה בתיכון יעד

מבואה בתיכון יעד

עבודה סביב  דילמות ונושאים אקטואלים באמצעות כובעי דה בונו כחלק מהבנה שהאחר הוא אני בכל אחד יש רבדים שונים ולכל אחד דומיננטיות שונה בצמוד ללוח מועצת תלמידים בתיכון יעד

עבודה סביב דילמות ונושאים אקטואלים באמצעות כובעי דה בונו כחלק מהבנה שהאחר הוא אני בכל אחד יש רבדים שונים ולכל אחד דומיננטיות שונה בצמוד ללוח מועצת תלמידים בתיכון יעד

מבואה בטבנקין

מבואה בטבנקין

שמעון פרס - על מנהיגות צעירה

שמעון פרס - על מנהיגות צעירה

Pinterest
Search