Discover and save creative ideas

  More to explore:

  Bingo

  Numbers

  iPad

  Related Pins
  More
  More from this board

  Making the number 10. Place a number template under the mosaic pin board and trace the number.

  Welk getal ontbreekt?

  Dit is een zelfgemaakte variant van het spel 'Junglespeed'. Via dit spel oefenen de leerlingen de cijfers, hoeveelheden en getalbeelden in. Wanneer ze een cijfer, hoeveelheid of getalbeeld zien die gelijk is aan elkaar, mogen ze de totem nemen.

  rekenen met kleuters

  Kleuterjuf in een kleuterklas: Cijfersymbolen om in de klas te hangen | Beginnende gecijferdheid

  The Elementary Math Maniac: Quick and Fun Math Practice for Little Kids

  Rekenen: Hoeveel jongens/meisjes zitten er in de groep? Laat het zien in een grafiek

  simpel en leuk

  Heel veel rekenspelletjes op het digibord

  Twee boekjes vol werkbladen : rekenen met kleuters

  cijferboekje 1 t/m 10

  *▶ LIEDJE: Tellen tot 10!

  Number of the day activity

  hoe hoog kun je de toren bouwen?

  tellied - van 1 tot 10

  opzegversje vijf vingers gezongen versie staat op de cd: de liedjesspeeltuin 1 van Dirk Scheele

  10 groene flessen (aftelliedje)

  Digibordles vingers flitsen 1 tot en met 5. digibordonderbouw...

  Digibordles cijfer 3 digibordonderbouw.nl

  * ▶ Cijfers 2, waar staan er 2 dingen?

  Digibordles: Cijfer 4 digibordonderbouw...

  math fun!

  leuk idee. Getal van de week?

  Counting and Measuring with Lego *BRILLIANT