Mercado de Manila | Insolit Viatges

Mercado de Manila | Insolit Viatges

Ancient 2,000 year old rice terraces in the Philippines, it covers an area of 20,000 square-kilometers or 2,000,000 hectares.

Ancient 2,000 year old rice terraces in the Philippines, it covers an area of 20,000 square-kilometers or 2,000,000 hectares.

Hãy thử một lần bước chân ra ngoài đất nước, đến những ngôi làng xa xôi sau đây bạn sẽ phải thay đổi ý kiến của mình về những thứ thú vị trên thế giới.

Hãy thử một lần bước chân ra ngoài đất nước, đến những ngôi làng xa xôi sau đây bạn sẽ phải thay đổi ý kiến của mình về những thứ thú vị trên thế giới.

Ancient 2,000 year old rice terraces in the Philippines, it covers an area of 20,000 square-kilometers or 2,000,000 hectares.

Ancient 2,000 year old rice terraces in the Philippines, it covers an area of 20,000 square-kilometers or 2,000,000 hectares.

Banaue Rice Terraces by the Ifugao People of the Philippines

Priceless Cultural World Heritage Sites in the Philippines

Banaue Rice Terraces by the Ifugao People of the Philippines

Pinterest
Search