Explore Spirituality, Birth, and more!

TAM ĐỘC: THAM, SÂN, SI  THAM  “Tham” là tham lam. Ham muốn thái quá. Đắm say, thích thú muốn có nhiều những thứ mình ưa thích như tiền tài, sắc đẹp, danh vọng v.v… Lòng ham đó chẳng hề biết chán, càng được thời càng ham. Tham cho mình, rồi tham cho cả bà con quyến thuộc, quốc gia, xã hội của mình. Cũng vì lòng tham, mà nhân loại tranh giành giết hại lẫn nhau.

TAM ĐỘC: THAM, SÂN, SI THAM “Tham” là tham lam. Ham muốn thái quá. Đắm say, thích thú muốn có nhiều những thứ mình ưa thích như tiền tài, sắc đẹp, danh vọng v.v… Lòng ham đó chẳng hề biết chán, càng được thời càng ham. Tham cho mình, rồi tham cho cả bà con quyến thuộc, quốc gia, xã hội của mình. Cũng vì lòng tham, mà nhân loại tranh giành giết hại lẫn nhau.

The Dalai Lama on happiness & satisfaction...

12 Dalai Lama Quotes That Will Change The Way You Think About Happiness

12 Dalai Lama quotes that will make you think differently about happiness

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật.  Thế cho nên tất bật đến bây giờ..

One of the concepts /terminology which often comes up Buddhism & Hinduism is that of Emptiness, Zero or Śūnyatā in Mahāyāna Buddhism. I remember when I came across it first I was perplexed at …

40+ Good morning Coffee Images Wishes and Quotes - Freshmorningquotes

Beautiful Good morning coffee images wishes and quotes share these inspirational good morning images and good morning coffee picture quotes with beloved.

good morning wishes sms to girlfriend

Good Morning, Hope Your Day Begins With Love And Ends With Beautiful Memories morning good morning morning quotes good morning quotes good morning greetings

Saturday, February 7, 2015

Good Morning, Wishing You A Wonderful Saturday good morning saturday saturday quotes good morning quotes happy saturday good morning…

Good Morning, May the new Week be full of joy and blessings.

Good Morning, May the new Week be full of joy and blessings.

Pinterest
Search