Explore Baekhyun 160614, Baekhyun Biased, and more!

is a blog dedicated to EXO's lead vocalist Byun Baekhyun. Follow us for your daily dose of Baekhyun updates!

∾∙♕❁∙∽∘ yoυ ɑʀe ϻʏ ☼ ,ϻʏ☽ ɑɴd ɑʟʟ ϻʏ ✰'s ∘∽∙❁♕∙∾

∾∙♕❁∙∽∘ yoυ ɑʀe ϻʏ ☼ ,ϻʏ☽ ɑɴd ɑʟʟ ϻʏ ✰'s ∘∽∙❁♕∙∾

레이 / Lay - 张艺兴 / Zhāng Yì Xìng EXO | Baekhyun | Chanyeol | Chen | D.O | Kai | Sehun | Suho | Xiumin | Luhan | Kris | Tao

레이 / Lay - 张艺兴 / Zhāng Yì Xìng EXO | Baekhyun | Chanyeol | Chen | D.O | Kai | Sehun | Suho | Xiumin | Luhan | Kris | Tao

[ 160614 ] SBS PD 노트 - EXO ♡ • • #EXO #EXOL #Xiumin #Luhan #Kris #Suho #Lay #Baekhyun #Chen #Chanyeol #Do #Tao #Kai #Sehun #엑소 #시우민 #루한 #크리스 #수호 #레이 #백현 #첸 #찬열 #디오 #타오 #카이 #세훈

[ 160614 ] SBS PD 노트 - EXO ♡ • • #EXO #EXOL #Xiumin #Luhan #Kris #Suho #Lay #Baekhyun #Chen #Chanyeol #Do #Tao #Kai #Sehun #엑소 #시우민 #루한 #크리스 #수호 #레이 #백현 #첸 #찬열 #디오 #타오 #카이 #세훈

찬열 / Chanyeol - 박찬열/ Park ChanYeol EXO | Baekhyun | Chen | D.O | Kai | Sehun | Lay | Suho | Xiumin | Luhan | Kris | Tao

찬열 / Chanyeol - 박찬열/ Park ChanYeol EXO | Baekhyun | Chen | D.O | Kai | Sehun | Lay | Suho | Xiumin | Luhan | Kris | Tao

첸 / Chen - 김종대 / Kim JongDae EXO | Baekhyun | Chanyeol | D.O | Kai | Sehun | Lay | Suho | Xiumin | Luhan | Kris | Tao

첸 / Chen - 김종대 / Kim JongDae EXO | Baekhyun | Chanyeol | D.O | Kai | Sehun | Lay | Suho | Xiumin | Luhan | Kris | Tao

Pinterest
Search