There’s more to see...
Come take a look at what else is here!
Image

Also on these boards

Related Pins

penmanship | Having to teach my kids this myself. Sigh. Remember when penmanship was valued?

Mis peticiones siempre han sido recibidas, el Universo siempre me envía mensajes para ser feliz y hoy estoy atento para escucharlas en mi corazón.

mãi sau này, e cũng đã học được thế nào là yêu. chỉ tiếc rằng a đã rời xa, biến mất nơi chân trời góc bể. mãi sau này, cuối cùng e đã hiểu ra, trong nước mắt, có những người, mội khi đã bỏ lỡ sẽ không bao giờ còn nữa.

Pretty orange [chrysanthemums? daisies?]. In reality: "Untitled," by spazio_space, via Flickr