Explore these ideas and more!

•-•

Too many people spend their whole life waiting, doubting, hesitating. And then, regretting it when it's too late!

Tracey-anne | acarpetofpurpleflowers

Tracey-anne | acarpetofpurpleflowers

Con người đến một độ tuổi nhất định đôi lúc cũng không biết mình muốn gì nhưng lại biết rất rõ mình không muốn gì.

Iceland -Photos by Luke Shadbolt and Nicole Warne

Pinterest
Search