Explore these ideas and more!

Zoya Ray

Autumn Nails Zoya Penny, Zoya Isla and Zoya Ray

Zoya

Zoya Aurora

Zoya Coraline & Zoya Kate topped with Zoya Belle

Zoya Storm

Swatches Left to right. Zoya Frida, Zoya Poloma, Zoya Katherine,Zoya Dual, Zoya FeiFei, Zoya Ray, Zoya Song, Zoya Suri, Zoya Elisa

Zoya Apple

Zoya Opal

Zoya - Arizona

Zoya Ibiza

zoya polish nail art

Zoya Kelly. http://www.zoya.com

Zoya Storm

Zoya Aurora

Zoya ~ Crystal

Zoya Aurora

Zoya- Indigo

Zoya Summer

Zoya "Bar"

Zoya