Kiểu makeup thịnh hành trong những năm 1980s  vẫn là kiểu lông mày nhỏ  nhưng màu mắt được đánh đậm hơn ,và thường là những màu xanh và màu má cũng là những tông màu đậm.

Kiểu makeup thịnh hành trong những năm 1980s vẫn là kiểu lông mày nhỏ nhưng màu mắt được đánh đậm hơn ,và thường là những màu xanh và màu má cũng là những tông màu đậm.

80s Christina Applegate. I must have gone through a zillion cans of Aqua Net trying to get those bangs!

80s Christina Applegate. I must have gone through a zillion cans of Aqua Net trying to get those bangs!

Pinterest
Search