the book cover for my nihan ngay tho, which features an image of a woman
Save
utruyen.com

Mỹ Nhân Ngây Thơ

Lúc Tạ Thiếu Ly còn trẻ ngông cuồng mà làm ra một chuyện sai lầm, khiến Lâm Tư Niệm vì hắn mà gãy một chân, từ đó nàng tuy vẫn kính trọng hắn nhưng lại không dám đến gần nữa.

Comments

No comments yet! Add one to start the conversation.