I like this infographic and tool lines because they look really nice together. Plus it makes it look like there isn't a lot of info on it.

I like this infographic and tool lines because they look really nice together. Plus it makes it look like there isn't a lot of info on it.

← tornarMemòria Clabsa 2010     Clabsa s’encarrega de gestionar i dinamitzar, entre altres serveis, les aigües pluvials i residuals de la ciutat de Barcelona.    La memòria vol reflectir la diversitat de serveis que gestiona Clabsa, representant els fluxos d’aigua amb diferents colors i que, mitjançant la gestió de l’empresa, queden ordenats i distribuïts, permetent un correcte funcionament de la ciutat.    Client: Clabsa  Data: 2011

← tornarMemòria Clabsa 2010 Clabsa s’encarrega de gestionar i dinamitzar, entre altres serveis, les aigües pluvials i residuals de la ciutat de Barcelona. La memòria vol reflectir la diversitat de serveis que gestiona Clabsa, representant els fluxos d’aigua amb diferents colors i que, mitjançant la gestió de l’empresa, queden ordenats i distribuïts, permetent un correcte funcionament de la ciutat. Client: Clabsa Data: 2011

Pinterest
Search