Explore Sons, Daughters, and more!

My daughter doesn't do that shit. And parents that allow their kids to.well I will light you on fire and put a stick in your eye!

Sơn Hà Nhân Gian (8)... Tiêu Tiêu xù lông nhìn dễ thương quá, Thu Bảo bị thương trông còn ngầu hơn... Hai người sau này rảnh thì thường xuyên xù lông, thường xuyên bị thương đi nha...

Sơn Hà Nhân Gian (8)... Tiêu Tiêu xù lông nhìn dễ thương quá, Thu Bảo bị thương trông còn ngầu hơn... Hai người sau này rảnh thì thường xuyên xù lông, thường xuyên bị thương đi nha...

Sơn Hà Nhân Gian (9)... Bồng Bồng bị bệnh đến cả hoa trên đầu cũng rũ xuống, thấy cưng gì đâu...

Sơn Hà Nhân Gian (9)... Bồng Bồng bị bệnh đến cả hoa trên đầu cũng rũ xuống, thấy cưng gì đâu...

Forgive the language, but c'mon...we've all been here at least once! If not, give it time. You'll be there sooner than you think!

Forgive the language, but c'mon...we've all been here at least once! If not, give it time. You'll be there sooner than you think!

I’m looking at you, two-year-olds. P.S. More comics.

Made Me Laugh

TRUE!!!  Funny Confession Ecard: I wish I was as thin as I actually was, back when I thought I was fat.

TRUE!!! Funny Confession Ecard: I wish I was as thin as I actually was, back when I thought I was fat.

You workout on a daily basis and you're in shape...we get it.

You workout on a daily basis and you're in shape...we get it.

OMG..bahahahah

I am grumpy...want to see something funny! - Page 2

My social life has gone into hibernation thanks to a new season of Grey's Anatomy.

My social life has gone into hibernation thanks to a new season of Grey's Anatomy.

Pinterest
Search