When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
two people standing under an umbrella in front of a tree with white blossoms on it
Save
From
truyentiki.com

Bắt Đầu Đoạt Xá Trấn Nguyên Tử

Trọng sinh Hồng Hoang, bắt đầu đoạt xá Trấn Nguyên Đại Tiên! Nguyên bản muốn tại đây khủng bố thế giới cẩu đến thiên hạ vô địch, lại không nghĩ rằng, hệ thống rách nát được đến vô lượng khí vận thêm thân. Tiểu tâm tránh đi một con con kiến, khí vận sáng lên, trời giáng trăm vạn công đức, thành công đột phá Đại La Kim Tiên. Cái gì? Hồng Quân giảng đạo, ta không đuổi kịp làm sao bây giờ…

Comments

No comments yet! Add one to start the conversation.