Pinterest • The world’s catalog of ideas

WELL SAID..MISS YOU PRES. BUSH..THANK GOODNESS YOU WERE PRES> ON 9/11..IF IT WAS OBAMA>>HE WOULD HAVE APOLOGIZED TO THE TERRORIST!!!!

The 100-year mystery of why suffragette Emily Davison threw herself under the king's horse

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

Update On “Car Stops” And The Bundy Ranch Scene: Sandman Sends