There’s more to see...
Come take a look at what else is here!
Visit site

Related Pins

Sanctuary // cherry blossom tree at the National Cherry Blossom Festival in Washington DC

Photographie Floral Fine Art nature photographie mer rose doux par janeheller, $35.00

"Đó là sự khác biệt giữa chúng ta. Em ngưỡng mộ những người đạt đến đỉnh cao danh vọng, tiền tài và cố gắng mọi cách để đạt được những điều đó. Anh chỉ ngưỡng mộ những người dám từ bỏ bản ngã của chính mình, dám hy sinh lợi ích của bản thân vì những người khác."