Visit site

Related Pins

Cherry blossoms.. There is such a diversity of the cherry blossom season.. How nice that others capture them and share with us..

alpine strawberries (started my seed cups 03/20/2013... the grandkids wanted me to try growing some. We have a lot of squirrels, chipmunks and birds, so we'll see what they leave us to harvest, LOL! ~ kj)

"Đó là sự khác biệt giữa chúng ta. Em ngưỡng mộ những người đạt đến đỉnh cao danh vọng, tiền tài và cố gắng mọi cách để đạt được những điều đó. Anh chỉ ngưỡng mộ những người dám từ bỏ bản ngã của chính mình, dám hy sinh lợi ích của bản thân vì những người khác."

WHEN SPRING COMES Flower fine art photography 8x10 by lauri