Explore Japan Sakura, Kyoto Japan, and more!

Explore related topics

Những thứ tốt đẹp thì không nên trải qua, bởi vì một khi đã trải qua thì không bao giờ quên được. Cho dù đã trở thành quá khứ, nhưng sẽ không ngừng dây dưa suốt kiếp. Lúc nào cũng đau khổ hoài niệm, khiến con tim quanh năm sa vào hồi ức, không chịu đối mặt với hiện tại.

Những thứ tốt đẹp thì không nên trải qua, bởi vì một khi đã trải qua thì không bao giờ quên được. Cho dù đã trở thành quá khứ, nhưng sẽ không ngừng dây dưa suốt kiếp. Lúc nào cũng đau khổ hoài niệm, khiến con tim quanh năm sa vào hồi ức, không chịu đối mặt với hiện tại.

Lanzig, Kreis Schlawe: Lacko_03, a photo from Zachodniopomorskie, West | TrekEarth

Lanzig, Kreis Schlawe: Lacko_03, a photo from Zachodniopomorskie, West | TrekEarth

Takeshita Street ( 竹下通り ), Harajuku ( 原宿 ), Shibuya ( 渋谷 ), Tokyo ( 東京 ), Japan ( 日本 ) Harajuku is the hottest place in Japan!!

Takeshita Street ( 竹下通り ), Harajuku ( 原宿 ), Shibuya ( 渋谷 ), Tokyo ( 東京 ), Japan ( 日本 ) Harajuku is the hottest place in Japan!!

Pinterest
Search