Adam Polański

Adam Polański

Adam Polański
More ideas from Adam
Akademia Polonijna

Akademia Polonijna

Akademia Polonijna

Akademia Polonijna

Nie ma sytuacji - Architekci Umysłu motywacja

Nie ma sytuacji - Architekci Umysłu motywacja

Granica tego co możliwe

The Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence Test or WPPSI is among the most commonly conducted intelligence tests for children ranging from Pre-kindergarten to First Grade.

Erskine Caldwell - Duża wiedza czyni skromnym - Architekci Umysłu motywacja

Eddie Rickenbacker - Odwaga to robienie tego - Architekci Umysłu motywacja

„Jeśli to, co robisz nie zbliża Cię do Twoich celów, oznacza to, że Cię od nich oddala.” – Brian Tracy

„Jeśli to, co robisz nie zbliża Cię do Twoich celów, oznacza to, że Cię od nich oddala.” – Brian Tracy

Marek Licyniusz Krassus - Nie gniewaj się - Architekci Umysłu motywacja

Dale Carnegie - Krytykować potępiać i narzucać - Architekci Umysłu motywacja

Niektórzy będą Cię kochać - Architekci Umysłu motywacja

Niektórzy będą Cię kochać - Architekci Umysłu motywacja