Poo~Pourri

Poo~Pourri

www.poopourri.com
Dallas, TX / Poo~Pourri is the original Before-You-Go Toilet Spray that creates a barrier on the water's surface, bathroom odor below. You're free to GO anywhere with Poo~Po
Poo~Pourri