Pressence Public Relations

Pressence Public Relations

www.pressence.com.pl
Pressence Public Relations - agencja PR specjalizująca się w komunikacji kryzysowej, relacjach z mediami i szkoleniach medialnych. Tel. +48 77 441 40 14.
Pressence Public Relations