Przemysław Włodkowski

Przemysław Włodkowski

Warszawa / Coach, Trener Agile/Scrum
Przemysław Włodkowski
More ideas from Przemysław
Cele szkolenia HTML5 i CSS (wiedza teoretyczna, praktyka, wzrost kompetencji)

Cele szkolenia i CSS (wiedza teoretyczna, praktyka, wzrost kompetencji)

Agenda szkolenia HTML5/CSS

Szkolenie W Krakowie

Do wszys­tkiego, co czy­nisz pot­rze­ba ci od­wa­gi. Ja­kikol­wiek kurs obie­rzesz, zaw­sze znaj­dzie się ktoś, kto ci po­wie, że idziesz w złym kierunku, zaw­sze po­jawi się po­kusa myśle­nia, że Twoi kry­tycy mają rację.

Worries about the negative effects of playing video games often appear in the news. However the research behind these claims is often conflicting and the actual effects of playing video games are not well understood.

#scrum #agile #pw #przemysław_włodkowski

#scrum #agile #pw #przemysław_włodkowski

#ludziki #pw #przemysław_włodkowski

#ludziki #pw #przemysław_włodkowski