γιαννης ρετσης

γιαννης ρετσης

κεραμιστας,ιστιοπλοος.
γιαννης ρετσης