Remziye ERÇETİN
Remziye ERÇETİN
Remziye ERÇETİN

Remziye ERÇETİN

her kim sözlerini çoğaltırsa onu değersizleştirir.